Zakelijke verzekeringen

Als bedrijf kunt u zich voor van alles verzekeren. Wilt u een verzekering die bij u past? Als adviseur adviseren wij u graag over de verzekering die u nodig hebt. 

Opstal/gebouw en inventarisgoederen verzekering

De opstal en de inventarisverzekering worden vaak de brandverzekeringen genoemd. Inderdaad bieden de verzekeringen dekking tegen schade door brand, maar o.a. ook diefstal, waterschade en stormschade zijn verzekerd. De opstalverzekering verzekert uw pand, maar ook de eventuele bijgebouwen. De inventaris betreft de roerende zaken als de tafel, de kast, uw dossiers e.d. De goederen zijn de voorraad die u heeft: boeken voor een boekhandel, gereedschap en machines voor een aannemer en meubelen voor een meubelzaak.

Arbeidsongeschiktheids verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert periodiek een vooraf afgesproken bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval. Deze inkomensvervangende uitkering is belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeur grootaandeelhouder (dga). De hoogte van de verzekerde sommen wordt bepaald aan de hand van uw eigen wensen (hoeveel wilt u graag ontvangen bij een arbeidsongeschiktheid), de hoogte van de premie, de maximum toegestane bedragen (afhankelijk van inkomsten uit het verleden). De premie voor een AOV is als bedrijfslast aftrekbaar of, als u de premie zelf betaalt, aftrekbaar van uw belastbaar privé- inkomen. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van uw beroep, de gewenste verzekerde bedragen, uw eigen risicotermijn, de eindleeftijd, het gewenste klimpercentage van de uitkering, soort tarief en uw huidige leeftijd.

Ziekteverzuimpolis

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende een jaar door te betalen tot een bepaald maxima. Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:

– de conventionele verzekering;
Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.

– de stop loss verzekering;
Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Aansprakelijkheids- en Rechtbijstandsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van de werkgever of werknemer voor schade aan zaken of letselschade. Niet alleen wordt de schade die toegebracht is vergoed, maar er wordt ook verweer geboden bij een onterechte claim.

Bedrijfsautoverzekering

Alhoewel iedere maatschappij zijn/haar eigen voorwaarden heeft zijn er vrijwel altijd drie dekkingsvormen mogelijk: Wettelijke Aansprakelijkheid eventueel aangevuld met beperkte of volledig cascoverzekering.

Verzekeringsvormen
W.A. verzekering: deze dekking is wettelijk verplicht voor alle motorvoertuigen. De verzekerde som is € 2.500.000,=. Alleen schade aan derden is verzekerd. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. Wel heeft u recht op hulpverlening als de auto na een ongeval niet meer kan rijden. Belt u in dit geval de alarmcentrale. Het nummer staat op de groene kaart.

W.A. met beperkte casco dekking
Naast de W.A. dekking is er nu ook dekking voor een beperkt aantal gebeurtenissen die schade aan de eigen auto of motor veroorzaken. De belangrijkste gebeurtenissen zijn: brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Hieronder valt niet alleen vervanging van de ruit, maar ook ruitreparatie Schade aan de auto door een aanrijding of schade door vandalisme is bijvoorbeeld niet verzekerd. Schades op een beperkte casco dekking leiden vrijwel nooit tot verlies van korting.

W.A. met volledige cascodekking (All Risks)
Nu is er naast de wettelijke verplichte dekking een uitgebreide dekking voor uw eigen auto. Vrijwel alle gebeurtenissen zijn verzekerd, maar schades die niet vallen onder de beperkte casco dekking (zie hierboven) en schades die niet te verhalen zijn, leiden tot verlies van opgebouwde korting. Overlegt u in dit geval met ons of claimen zinvol is.

Inzittendenverzekering
Als de bestuurder of een passagier door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden, dan wordt er een uitkering gedaan.

Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering biedt u professionele hulp bij het verhalen van letselschade of waardevermindering van uw auto na een ongeval als u all-risks verzekerd bent en bovendien het verhalen van de schade aan de auto zelf als u niet all-risks bent verzekerd.

Premie/fiscaal
De premie voor uw bedrijfsmotorvoertuig is als bedrijfslast aftrekbaar. De hoogte van de premie is vooral afhankelijk van het gewicht van de auto (leeg en laadvermogen), de nieuwprijs en het gebruik van de auto. Daarnaast zijn het aantal schadevrije jaren en de regio waarin u woont van invloed

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering is een aanvulling op de inventaris- en goederen en opstalverzekering.Veel bedrijven die de omzet op hun eigen locatie verdienen kunnen na een brand niet meer verkopen. De bedrijfsschadeverzekering keert de gederfde brutowinst uit in de periode na een schade. Vaak wordt die periode op een jaar gesteld.

Reconstructieverzekering

Heeft uw bedrijf veel administratie, dan heeft u weinig aan de vergoeding op uw inventarisverzekering bij brand, namelijk de ordners worden vergoed en de papierprijs! Wilt u uw administratie reconstrueren, dan bent u veel tijd en extra geld kwijt. De reconstructieverzekering vergoedt de extra kosten.

Diverse verzekeringen

Transportverzekering
Computer en elektronicaverzekering
Geldverzekering

Advies nodig?

Wilt u meer weten over verzekeringen? Of heeft u advies nodig over welke verzekering u nodig heeft? Wij helpen u graag.