Particuliere verzekeringen

Als particulier kunt u zich voor van alles verzekeren. Wilt u een verzekering die bij u past? Als adviseur adviseren wij u graag over de verzekering die u nodig hebt. 

Inboedel- en opstalverzekering

De opstal- en inboedelverzekering worden vaak de brandverzekeringen genoemd in de volksmond. Inderdaad bieden de verzekeringen dekking tegen schade door brand, maar ook diefstal, waterschade en stormschade zijn verzekerd. Afhankelijk van de dekking kan ook schroeischade meeverzekerd zijn of stormschade aan uw zonwering. De opstalverzekering verzekert uw huis, maar ook de schuur, garage, schutting e.d. Ook de houten (parket of laminaat) vloer kan deel uitmaken van de opstal, net als de keuken en de badkamer. De inboedel betreft de roerende zaken als de tafel, televisie, losse vloerbedekking, kleding, gordijnen, etc.

Aansprakelijkheids- en Rechtbijstandsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor de particulieren biedt dekking wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade (materieel of letsel) die u niet opzettelijk aan anderen heeft toegebracht. Ook bij een onterechte claim van de tegenpartij biedt de verzekering dekking, in die zin, dat de verzekeringsmaatschappij het verweer op zich zal nemen.
De rechtsbijstandsverzekering biedt u juridische hulp bij conflicten die u heeft als particulier of als werknemer. Juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij kunnen u adviseren of voor u de contacten met de tegenpartij verzorgen. En mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, dan komen deze kosten (inclusief de advocaatkosten) voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Arbeidsongeschiktheids verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert periodiek een vooraf afgesproken bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval. Deze inkomens vervangende uitkering is belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeur grootaandeelhouder (dga). De hoogte van de verzekerde sommen wordt bepaald aan de hand van uw eigen wensen (hoeveel wilt u graag ontvangen bij een arbeidsongeschiktheid), de hoogte van de premie, de maximum toegestane bedragen (afhankelijk van inkomsten uit het verleden). De premie voor een AOV is als bedrijfslast aftrekbaar of, als u de premie zelf betaalt, aftrekbaar van uw belastbaar privé- inkomen. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van uw beroep, de gewenste verzekerde bedragen, uw eigen risicotermijn, de eindleeftijd, het gewenste klimpercentage van de uitkering, soort tarief en uw huidige leeftijd.

Auto en motor verzekering

Alhoewel iedere maatschappij zijn/haar eigen voorwaarden heeft zijn er vrijwel altijd drie dekkingsvormen mogelijk: Wettelijke Aansprakelijkheid eventueel aangevuld met beperkte of volledige cascoverzekering.

Deze dekking is wettelijke verplicht voor alle motorvoertuigen. De verzekerde som is €2.500.000,=. Alleen schade aan derden is verzekerd. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. Wel heeft u recht op hulpverlening als de auto na een ongeval niet meer kan rijden. Belt u in dit geval de alarmcentrale. Het nummer staat op de groene kaart.

(ook wel W.A.-extra genoemd)
Voor het W.A. gedeelte, zie de tekst over “alleen W.A.” hierboven.
Daarbij is er nu ook dekking voor een beperkt aantal gebeurtenissen die schade aan de eigen auto of motor veroorzaken. De belangrijkste gebeurtenissen zijn: brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Hieronder valt niet alleen vervanging van de ruit, maar ook ruitreparatie. Schade aan de auto door een aanrijding of schade door vandalisme is bijvoorbeeld niet verzekerd. Schades op een beperkt casco dekking leiden vrijwel nooit tot verlies van korting.

(ook wel all-risk genoemd)
Nu is er naast de wettelijke verplichte dekking een uitgebreide dekking voor uw eigen auto. Vrijwel alle gebeurtenissen zijn verzekerd, maar schades die niet vallen onder de beperkte casco dekking (zie hierboven) en schades die niet te verhalen zijn, leiden wel tot verlies van opgebouwde korting. Overlegt u in dit geval met ons of claimen zinvol is.

Als de bestuurder of een passagier door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden, dan wordt er een uitkering gedaan.

Uitvaartverzekering

Zeker als u nog jong bent of u voelt zich nog jong, regelt u liever andere zaken dan uw Uitvaartverzekering. Toch moet iedereen dit regelen. Zeker als u een gezin heeft. De kosten van begraven of cremeren zijn vaak hoger dan u denkt.

Diverse verzekeringen

Kostbaarheden- en Huiselektronicaverzekering Reisverzekering Annuleringskostenverzekering

Advies nodig?

Wilt u meer weten over verzekeringen? Of heeft u advies nodig over welke verzekering u nodig heeft? Wij helpen u graag.